Home

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM CHÚNG TÔI SẼ THỰC HIỆN KỸ THUẬT TỪ NHẬT BẢN.

TỪ PHỤC HỒI ĐẾN TRỊ LIỆU, CHUYÊN VIÊN CHÂM CỨU NỮ NGƯỜI NHẬT BẢN SẼ LẮNG NGHE CƠN ĐAU CỦA QUÝ KHÁCH

Tâm trí và cơ thể là một không thể nào tách rời nhau, được gọi là “sự đồng nhất của tâm trí và cơ thể”. Nếu nghĩ chúng riêng biệt thì bệnh sẽ không khỏi. Và COCORO to KARADA là một salon luôn hướng đến mục tiêu “phải làm cho cả hai khỏe mạnh”